Dziś wręczone zostaną Nagrody Tischnera

Strona główna/Bez kategorii/Dziś wręczone zostaną Nagrody Tischnera

Dziś wręczone zostaną Nagrody Tischnera

Dziś – w środę 25 kwietnia – rozpoczynają się 12. Dni Tischnerowskie. W pierwszym dniu imprezy uczestnicy wezmą udział w Mszy św. w intencji jej patrona (Kościół św. Anny, godz. 17), a następnie – w uroczystości wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera i rozmowie z jej laureatami. W tym roku zostali nimi: reprezentujący najstarsze i najmłodsze pokolenie socjologów Jerzy Szacki i Karolina Wigura oraz pracująca na rzecz bezdomnych s. Małgorzata Chmielewska. Spotkanie z laureatami rozpocznie się w budynku PWST (ul. Straszewskiego 22) o godz. 18.30.

Laureatów wybrało jury obradujące pod przewodnictwem ks. Adama Bonieckiego. W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodzony został Jerzy Szacki „za całokształt twórczości, w której łączy najwyższe standardy rzetelności naukowej z wrażliwością na los konkretnego człowieka poddanego naciskowi procesów historyczno-społecznych. Jerzy Szacki zaskakuje niezaspokojoną ciekawością, która każe mu wciąż poszerzać i rewidować zdobytą już wiedzę”, napisali jurorzy. W ostatnim czasie ukazało się znacznie zmienione wydanie jego klasycznej książki poświęconej tradycji. Pokolenia socjologów uczyły się z jego podręcznika „Historia myśli socjologicznej”. Prof. Szacki był już gościem ubiegłorocznych Dni Tischnerowskich, podczas których wziął udział w konferencji naukowej poświęconej patriotyzmowi.

W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” nagrodzona została Karolina Wigura za książkę „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki” o aktach pojednania między narodami podejmowanych w cieniu totalitarnej przeszłości. Zdaniem jurorów, „Karolina Wigura imponuje wszechstronnością opisu, w którym polityka spotyka się z filozofią i teologią, a dociekliwość naukowa sprzymierza się z temperamentem publicystki”.

Wreszcie w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” nagrodzona została siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona polskiej Wspólnoty Chleb Życia, „za cierpliwą i pełną niespożytej inwencji pracę na rzecz bezdomnych i wykluczonych. Siostra Chmielewska uczy mądrej miłości i przypomina, że ubogi powinien mieszkać w sercu Kościoła”.

2012-04-25T08:10:00+00:00 25 kwietnia 2012|Bez kategorii|