Na wykład pod takim tytułem zaprasza w poniedziałek 2 marca krakowski Instytut Myśli Józefa Tischnera. Wykład w ramach cyklu „Poniedziałki z Tischnerem” wygłosi o. prof. Jana Andrzej Kłoczowski. Początek o godz. 18.

Abraham Joshua Heschel (1907-1972) to jeden z najwybitniejszych żydowskich teologów XX wieku. Urodzony w Warszawie w rodzinie o tradycjach rabinicznych, studiował w Berlinie, a doktorat, poświęcony istocie proroctwa, opublikował w Krakowie. W czasie wojny znalazł schronienie i zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Przez długie lata, aż do śmierci, wykładał w Żydowskim Seminarium Teologicznym, gdzie kierował Katedrą Etyki i Mistyki. Opublikował wiele książek, m.in. „Kim jest człowiek?” „Człowiek nie jest sam”, „Bóg szukający człowieka. Filozofia judaizmu”, „Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej”, „Szabat” i „Prorocy”. Wszystkie wymienione książki ukazały się w ostatnich latach w polskich tłumaczeniach. Wydany w ubiegłym roku przez Wydawnictwo Esprit tom „Prorocy” spotkał się z dużym uznaniem czytelników – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów wiedzy biblijnej.

Poświęcony myśli Heschela wykład o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego odbędzie się w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera (ul. Sławkowska 14, I piętro) w poniedziałek 2 marca o godz. 18. Zapraszamy!