„Ilekroć staram się zgłębić to pytanie, ogarnia mnie jakiś metafizyczny lęk”, mówił ks. Michał Heller w trakcie wykładu wygłoszonego w 2012 roku podczas seminarium astrofizycznego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Internecie jest wiele wykładów i wystąpień ks. Michała Hellera, wybitnego filozofa i kosmologa, laureata Nagrody Templetona. Dziś – w szczególnym czasie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem – polecamy jego wykład, w którym analizuje słynne zdanie Leibniza: „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”. W swojej analizie nawiązuje on do wcześniejszych interpretacji tego zdania, umieszczając je w szerszym kontekście filozoficznym i naukowym, odwołując się w szczególności do osiągnięć współczesnej fizyki. Wykład jest dostępny tutaj.