„Nigdy nie lubiłem i nie lubię mówić na ambonie o miłości”, wyznał kiedyś ks. Józef Tischner. I, dodajmy, nie tylko na ambonie, ale również w salach uniwersyteckich. Mimo to Maciej Wojciech Frycz podjął się ambitnego zadania: zrekonstruowania, co rzeczywiście o miłości miał do powiedzenia autor „Świata ludzkiej nadziei”. Tak powstała książka „Filozofia miłości Józefa Tischnera”.

 

Książka ukazała się niedawno nakładem Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. Autor jest uczniem Władysława Stróżewskiego i Tadeusza Gadacza. Pod kierunkiem tego ostatniego uzyskał stopień doktora filozofii, właśnie w oparciu o rozprawę dotyczącą ujęcia miłości w filozofii Józefa Tischnera.

„W tekstach autora >>Filozofii dramatu<< słowo >>miłość<< nie pojawia się zbyt często”, pisze w komentarzu Zbigniew Stawrowski. „Tischner dobrze wiedział, jak łatwo bywa ono nadużywane i banalizowane. Wielokrotnie podkreślał, że w badaniu międzyludzkich relacji ważniejsza jest dla niego raczej perspektywa nadziei. Ale czy możliwa jest nadzieja bez miłości? Czy takie fenomeny, jak wzajemność, odpowiedzialność, wierność, poświęcenie, dar, ofiara i wiele innych, których opisy odnajdujemy w jego tekstach, są w ogóle do pomyślenia bez odniesienia do miłości? Autor niniejszej książki przekonująco pokazuje, co tak naprawdę stanowi dla Tischnera wymiar podstawowy i co –  także dla nas – w refleksji nad człowiekiem stanowi najistotniejszą filozoficzną perspektywę”.

„Czytając rozprawę”, wtóruje tej opinii o. Jan A. Kłoczowski OP, „można śledzić drogi myśli Tischnerowskiej, która nie zmierza do budowania jakiegoś systemu, lecz poszukuje światła mogącego choć nieco rozjaśnić mroki człowieczej doli. Autor przekonująco ukazał dramatyczny rys obrazu miłości tak estetycznej, jak etycznej czy religijnej, co stanowi poważny i twórczy wkład do dyskusji nad znaczeniem spuścizny krakowskiego filozofa”.

Autor książki bardzo skwapliwie pozbieram rozmaite wypowiedzi Tischnera na temat miłości, zarówno te zawarte w jego książkach i rozprawach, jak i te, które padły – wbrew cytowanemu na wstępie zastrzeżeniu – z ambony lub pojawiały się w wywiadach. Kolejne rozdziały poświęca ujęciom miłości w dziełach wybranych filozofów, którzy wywarli znaczący wpływ na myślenie Tischnera, a następnie różnym rodzajom miłości, koncentrując się szczególnie na miłości estetycznej, etycznej i religijnej.

 

Książkę można zamówić tutaj.