„Nie ma dwóch identycznych sytuacji ani dwóch identycznych osób. Indywidualne rozeznanie to zawsze »widok stąd«”, pisze w swojej najnowszej książce Barbara Chyrowicz, filozofka specjalizująca się w problematyce etycznej. „Widok stąd” to książka, w której autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o motywy naszego działania.

 

„Jeśli chcemy teoretycznie stanowić o tym co słuszne, a co niesłuszne, musimy wyjść poza sferę naszych indywidualnych pragnień i interesów. Funkcją teorii etycznej jest między innymi formułowanie i uzasadnianie obiektywnych i uniwersalnych sądów moralnych. Nie zmienia to faktu, że podejmując działanie, jesteśmy w sytuacji, którą teoria zarazem uwzględnia i nie uwzględnia: uwzględnia, bo nasze działania mieszczą się w ogólnych zasadach formułowanych przez teorię, nie uwzględnia, ponieważ żadna teoria nie odnosi się bezpośrednio do naszych działań, a uogólnione w jej ramach sądy abstrahują od wszystkiego, co stanowi nasz indywidualny »moralny adres«”. Właśnie ów „moralny adres”, ów „widok stąd” – jedyny i niepowtarzalny – jest głównym przedmiotem refleksji filozofki.

Barbara Chyrowicz dała się już wcześniej poznać jako autorka kompetentnych, a jednocześnie przystępnie napisanych książek z dziedziny etyki. W 2008 roku ukazała się jej rozprawa „O sytuacjach bez wyjścia w etyce”, za którą autorka rok później otrzymała Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. W 2015 roku Chyrowicz opublikowała kolejną książkę, będącą bardzo ciekawym podsumowaniem współczesnych dyskusji bioetycznych – „Bioetyka. Anatomia sporu”.

Chyrowicz potrafi w intrygujący i barwny sposób mówić o problemach, które stanowią esencję ludzkiego życia, które nigdy nie uwolni się od dylematów, jakie niosą ze sobą ważne życiowe decyzje. „Z doświadczenia wiemy, że w każdym wyborze jest coś niewybranego, a w każdej miłości coś niekochanego”, mówiła przed kilku laty w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego”. „Nie ma co wmawiać ani sobie, ani innym, że trafny wybór to taki, w którym nie ma buntu, bólu, cierpienia i zmagania. Takie wybory i takie życie po prostu nie istnieje, trzeba zaakceptować niewybrane w wybranym”.

Nowa książka to próba odpowiedzi na pytanie o motywy naszego działania. Dlaczego działamy tak, a nie inaczej? Co ma większy wpływ na dokonywane przez nas wybory – ogólnie przyjęte normy moralne czy nasze indywidualne poglądy i potrzeby? Jak daleko sięga nasza odpowiedzialność i czy jesteśmy odpowiedzialni za nieszczęście innych, którzy żyją daleko od nas? To tylko niektóre z kwestii poruszonych w najnowszej książce Barbary Chyrowicz.

Zachęcamy do lektury „Widoku stąd”. Książka na razie nie jest dostępna w księgarniach, ale można ją już zamówić tutaj.