„Praca myślenia wiąże się z ryzykiem. O wiele bezpieczniej jest utrwalać istniejące złudzenia niż je rozpraszać”, pisał ks. Józef Tischner. Już za tydzień będziemy dyskutować o tym, co to znaczy „odwaga myślenia”, podczas 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie. Impreza potrwa od 23 do 26 kwietnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Zapraszamy!

14. Dni Tischnerowskie wypadły w tygodniu poprzedzającym kanonizację dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Za pontyfikatu Jana XXIII Józef Tischner, jako młody ksiądz, napisał i obronił doktorat z filozofii. Za pontyfikatu Jana Pawła II stał się filozofem znanym w całym świecie. Polski papież korzystał z jego rad, chętnie też uczestniczył w organizowanych przez Tischnera i Krzysztofa Michalskiego kolokwiach w Castel Gandolfo.
Tegoroczne Dni mają nam przypomnieć, że Jan Paweł II był człowiekiem myśli. Że interesował się myślą współczesną i miał przyjaciół wśród filozofów. Głównymi bohaterami imprezy są – obok Tischnera – Leszek Kołakowski i Krzysztof Michalski. Tak się składa, że cała trójka miała okazję spotykać się z papieżem w Castel Gandolfo.
Dobrze jest uświadomić sobie, że w drugiej połowie XX wieku mieliśmy kilka tak niezwykłych postaci – myślicieli o formacie światowym. 14. Dni Tischnerowskie są w jakimś sensie próbą spłacenia długu, jaki u nich zaciągnęliśmy.
Zapraszamy serdecznie na wszystkie wydarzenia – i te naukowe, i te przeznaczone dla szerszej publiczności. Staramy się zawsze, aby na Dniach panowała atmosfera sprzyjająca myśleniu, skupieniu, refleksji. Począwszy od spotkania z laureatami Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera (w środę 23 kwietnia) aż po festiwal młodych zespołów „Na tischnerowską nutę” (cztery dni później) można zanurzyć się w specyficznym tischnerowskim świecie, w którym wszystko się ze sobą łączy. W którym – w szczególności – łączą się ze sobą odwaga myślenia i radość.
Szczegółowy program imprezy można znaleźć tutaj. Zapraszamy!