Powiedzieli o Tischnerze

Henryk Woźniakowski

Józek Tischner, Ksiądz Profesor, wydał w naszym wydawnictwie piętnaście książek, kilka dziesiątków esejów i rozpraw zamieścił w miesięczniku "Znak", a w "Tygodniku Powszechnym" dobrych kilka setek artykułów. Dziesiątki, setki tysięcy książek, które poszły między [...]

Dorota Zańko

Kiedy w 1998 roku zaczęliśmy z Jarkiem Gowinem nagrania do książki "Przekonać Pana Boga", Ksiądz mówił już tylko wysilonym szeptem. Nagrywaliśmy w Łopusznej, bo On uciekał tam, jak tylko kończył obowiązkowe badania w Krakowie. [...]

Jarosław Gowin

Pisać o zamkniętym życiu jednego człowieka to pisać o całym wygasłym wszechświecie. Jednym z nieskończenie wielu i niepowtarzalnym. Jak sprowadzić to życie do wspólnego mianownika? Jak w kilkunastu zdaniach streścić naukę płynącą ze świadectwa [...]