Kalendarium2017-05-10T19:50:00+02:00

Styczeń 1931

1931

12 III w Starym Sączu przychodzi na świat Józef Stanisław Tischner, syn Józefa i Weroniki z Chowańców. 2 IV zostaje ochrzczony w starosądeckim kościele parafialnym.

Styczeń 1932

1932

Rodzina przenosi się do Łopusznej, gdzie ojciec zostaje kierownikiem szkoły powszechnej. Tischnerowie mieszkają w budynku szkolnym.

Styczeń 1936

1936

Przychodzi na świat drugi syn Tischnerów, Marian.

Styczeń 1937

1937

Sześcioletni Józio rozpoczyna naukę w szkole powszechnej.

Styczeń 1940

1940

Przyjmuje Pierwszą Komunię Świętą i zostaje bierzmowany. Ojciec dojeżdża do pracy w Chabówce. Jesienią Tischnerowie muszą opuścić Łopuszną; przenoszą się do Raby Wyżnej.

Styczeń 1942

1942-1945

Ojciec zostaje skierowany do pracy w szkole powszechnej w Rogoźniku. Tischnerowie pozostają tam do lata 1945 roku. Józek uczęszcza do szkoły powszechnej w Rogoźniku, Czarnym Dunajcu i Nowym Targu. W tajnym nauczaniu przerabia materiał pierwszej klasy gimnazjum. Od IV 1945 rozpoczyna naukę w Gimnazjum i Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.