We wtorek 2 sierpnia nad ranem zmarł kard. Franciszek Macharski. W latach 1979-2005 kierował archidiecezją krakowską. Był gorliwym propagatorem kultu Miłosierdzia Bożego, wspierał też liczne dzieła miłosierdzia. „Krzyk biednych woła. Biednych nie trzeba szukać”, mówił. Jego biskupim zawołaniem były słowa: „Jezu ufam Tobie”. Miał 89 lat.

Kard. Macharski był jedną z najpiękniejszych postaci polskiego Kościoła, cieszącą się sympatią wiernych, ale też ludzi stojących na obrzeżach wiary. Przyszedł na świat w 1927 roku w rodzinie krakowskiego kupca i restauratora Leopolda Macharskiego. W 1945 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Po święceniach prezbiteratu w 1950 r. przez sześć lat pracował jako wikary w niewielkiej parafii w Kozach. W 1956 r. wyjechał do szwajcarskiego Fryburga, gdzie w ciągu pięciu lat uzyskał stopień doktora z teologii pastoralnej. Po powrocie do Krakowa został wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym. W latach 1970-78 był też rektorem krakowskiego seminarium.

Był jednym z najbliższych współpracowników kard. Karola Wojtyły. Po jego wyborze na papieża został metropolitą krakowskim; nominację otrzymał 29 grudnia 1978 r., a 28 stycznia następnego roku odbył ingres do katedry wawelskiej. Kiedy po wydarzeniach Sierpnia `80 wznowiono działalność Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, został jej współprzewodniczącym. W stanie wojennym organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin. Był też jednym z inicjatorów Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w archidiecezji krakowskiej.

Znany był ze swego szczególnego przywiązania do idei miłosierdzia. . Jako swoje biskupie zawołanie wybrał słowa: „Jezu ufam Tobie”. Wspierał – często anonimowo i z własnej kieszeni – liczne dzieła charytatywne. W styczniu 1990 r. reaktywował Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Z jego inicjatywy powstało w Oświęcimiu Centrum Dialogu i Modlitwy oraz klasztor ss. Karmelitanek. Był też inicjatorem rozbudowania Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach i budowy nowej bazyliki.
Od 2005 kard. Macharski był arcybiskupem seniorem. W ostatnich latach mieszkał na terenie Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta. Kilka tygodni temu uległ wypadkowi i od tej pory przebywał nieprzytomny w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W czwartek 28 lipca odwiedził go tam papież Franciszek.

„Opuszczeni, głodni, bezdomni, przybysze z daleka, więźniowie, bezrobotni, starcy, bezsilni, dzieci niechciane i osamotnione matki, ludzie, którzy żyją w osamotnieniu i starości, ofiary wojny i ci, którzy się już tacy urodzili, że nie potrzeba im dobroci rodziców i Tego, który jest Dobrym Ojcem w Niebie, i Jezusa, i Jego Matki. Ci, którzy chodzą głodni i porzuceni, i których nikt nie chce. (…) Krzyk biednych woła. Biednych nie trzeba szukać. Trzeba tylko przyjąć dar słów, dar wrażliwości serca i dar oczu widzących i wrażliwych na to, co się słyszy”, mówił w 1999 r. w jednym z kazań.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.