15 maja w wieku 80 lat zmarł Jerzy Trela, wybitny aktor teatralny i filmowy. Niezapomniany Gustaw-Konrad ze spektakli Konrada Swinarskiego, ale też wspaniały narrator „Filozofii po góralsku” – serialu powstałego na kanwie pisanych gwarą gawęd ks. Józefa Tischnera.

Urodzony w marcu 1942 roku w podkrakowskich Leńczach, w rodzinie kolejarskiej, ukończył najpierw liceum plastyczne, a potem Państwową Wyższa Szkołę Teatralną. Zatrudniony w 1969 roku przez Państwowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, pracował w nim do 2014 roku. W latach 1984–1990 był rektorem krakowskiej PWST. Jako rektor podpisał pięcioletnią umowę o pracę z ks. Józefem Tischnerem i mimo nacisków władz partyjnych nie wycofał się z tej decyzji. W latach 1985–1989 był posłem na Sejm z ramienia PZPR, wszedł też do Narodowej Rady Kultury. Wystąpił w wielu głośnych spektaklach i filmach, miał magnetyzujący sposób gry, który sprawiał, że gdy pojawiał się na scenie lub w filmie, publiczność koncentrowała się głównie na nim. Ceniony był także jako znakomity lektor. 11 maja b.r. Rada Miasta Krakowa nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „w dowód uznania jego szczególnych zasług dla rozwoju życia teatralnego Krakowa i kultury polskiej”.

Publiczności tischnerowskiej dał się poznać przede wszystkim jako narrator w serialu „Filozofia po góralsku”, a także Wawrzek w spektaklu „Wariacje Tischnerowskie” Artura „Barona” Więcka. Nigdy nie chwalił się swoją przyjaźnią z Tischnerem, ale też chętnie przyjmował zaproszenia na wszystkie imprezy związane z jego upamiętnieniem – był gościem Dni Tischnerowskich w Krakowie, Debat Tischnerowskich w Warszawie, Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej.

Od ponad 20 lat zmagał się z chorobą nowotworową. Kilka lat temu nastąpił nawrót choroby, mimo to aktor nie przerwał pracy i chętnie przyjmował rozmaite propozycje. Jego stan zdrowia bardzo się jednak pogorszył pod koniec 2021 roku. Zmarł w Krakowie 15 maja 2022.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.