Wykład gościa głównego Dni, amerykańskiego historyka Timothy`ego Snydera, oraz „Jaskinia filozofów” z jego udziałem to najważniejsze punkty programu w trzecim dniu imprezy – w piątek 22 kwietnia. Ponadto przed południem trzecia debata zorganizowana przez Instytut Myśli Józefa Tischnera – „Wychowanie i wolność”.

Debata, a właściwie panel dyskusyjny, rozpocznie się o godz. 10 w Auli Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24). Wprowadzeniem do rozmowy o „Wychowaniu i wolności” będzie tekst przemówienia, które ks. Józef Tischner wygłosił z okazji otrzymania doktoratu honoris causa w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytecie Pedagogicznym) w Krakowie. Nosi ono tytuł „Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania”. Fragmenty tego wystąpienia przeczyta Wojciech Bonowicz.
Dyskusja będzie się koncentrowała wokół odpowiedzi na pytanie: do czego w wychowaniu i kształceniu kolejnych pokoleń potrzebne jest doświadczenie wolności? Uczestnicy będą się zastanawiać, jaką funkcję pełni doświadczenie wolności w osobistym i społecznym rozwoju człowieka, uwzględniając przy tym kilka wątków problemowych, takich jak: napięcia między wolnością a innymi wartościami (celami wychowania), zmiany zachodzące w przeżywaniu i rozumieniu wolności na kolejnych etapach dorastania do dorosłości czy wskazanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających doświadczaniu wolności oraz takich, które ją niszczą.

W panelu udział wezmą: Agnieszka Foryś – polonistka pracująca w VII LO im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie; Zofia Pierzchała – psycholożka i psychoterapeutka, dyrektor Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie; dr hab. Anna Sajdak – pedagog, kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr hab. Krzysztof Maliszewski – kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; oraz prof. Bogusław Śliwerski – pedagog, kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyskusję poprowadzi dr hab. Krystyna Ablewicz – pedagog, dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej.

Wykład główny – Colloquia Tischneriana – odbędzie się tym razem w kinie „Kijów Centrum” (al. Krasińskiego 34). Rozpocznie się o godz. 18.30, a wygłosi go wybitny amerykański historyk, profesor Uniwersytetu Yale, autor bestsellerowych książek „Skrwawione ziemie” oraz „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” – Timothy Snyder. Prof. Snyder zatytułował swój wykład „Czy historia nas oswobodzi czy zniewoli? Refleksje Tischnerowskie”. W zapowiadającym wykład omówieniu napisał: „Od historii nie da się uciec, czego jednak należy się po niej spodziewać? Dlaczego jest tak, że historia jako nauka nigdy nie odpowiada ani oczekiwaniom świadków, ani życzeniom władców? Czy historia ma legitymizować istniejący ład, czy raczej dostarczać sensu indywidualnemu życiu? Czy pamięć jest sojusznikiem historii, czy raczej jej wrogiem? Tematem wykładu będzie relacja między wiedzą o przeszłości a rozwojem społeczeństw”. Prof. Snyder wygłosi wykład w języku polskim.

Tuż po zakończeniu wykładu rozpocznie się „Jaskinia filozofów”, w której – obok gościa głównego Dni – udział wezmą: politolog Jan Maria Rokita, historyk Wojciech Roszkowski, filozof polityki Zbigniew Stawrowski i dziennikarz i dyplomata Piotr Kłodkowski. Dyskusję poprowadzi Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”.

Pierwszeństwo przy wejściu na wykład i „Jaskinię…” będą miały osoby, które odebrały specjalne zaproszenia. Nie powinno jednak zabraknąć miejsc dla innych chętnych, w tym gości z innych miast; organizatorzy wynajęli Kino „Kijów” ze względu na duże zainteresowanie towarzyszące wizycie amerykańskiego gościa.

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.