Sokrates, Platon, św. Augustyn, Mistrz Eckhart, Kartezjusz, Kierkegaard czy Ricoeur – oto niektórzy z myślicieli, których można odwiedzić wraz z Tischnerem, czytając „Wędrówki w krainę filozofów”. Właśnie ukazało się wznowienie tej popularnej książki.

„Wędrówki…” to zbiór pogadanek radiowych przygotowanych i wygłoszonych przez ks. Józefa Tischnera w latach 1988-1991. Inicjatorką ich powstania była Romana Bobrowska, reżyserka pracująca w Radiu Kraków, zaprzyjaźniona z Tischnerem od czasów licealnych. Udało jej się skłonić ówczesne kierownictwo Programu III Polskiego Radia do zamówienia u Tischnera cyklicznej audycji. Tischner zaproponował, że jej tematem będzie wprowadzenie w podstawowe zagadnienia filozoficzne. Każdy odcinek miały być „relacją z odwiedzin” u innego filozofa, który zajmował się daną problematyką.

W rezultacie powstało w sumie trzydzieści odcinków: osiemnaście było „zapisem spotkań” z rozmaitymi filozofami i refleksjami nad wybranymi pojęciami filozoficznymi, a dwanaście Tischner poświęcił rozważaniom nad „Pouczeniami duchowymi” Mistrza Eckharta. „Z nauką myślenia jest trochę tak jak z nauką chodzenia: trzeba sobie znaleźć mistrza, uchwycić go za rękę, iść parę kroków, a potem spróbować samemu”, mówił Tischner. „Ale jest pewna różnica: kto raz nauczył się chodzenia, ten może zapomnieć o mistrzu. Kto zaczął sam myśleć, powinien od czasu do czasu wrócić do wzoru”.

W 2008 roku wykłady spisał i zaproponował Wydawnictwu Znak brat autora, Marian Tischner. Obecnie ukazuje się ich drugie wydanie. Książkę polecamy tym, którzy szukają przystępnego, dobrze napisanego wprowadzenia w problematykę filozoficzną. Równocześnie jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy o filozofii chcą rozmawiać z młodzieżą.

Książkę można zamówić tutaj.