„Widok stąd. Dlaczego działamy tak, a nie inaczej?” – tak brzmi tytuł najnowszej książki filozofki s. Barbary Chyrowicz, laureatki Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera z 2009 roku. 3 listopada z autorką będzie się można spotkać w Bibliotece Śląskiej.

Organizatorem spotkania jest katowicki Klub „Tygodnika Powszechnego”. Rozmowę z s. Barbarą Chyrowicz poprowadzi Wojciech Bonowicz. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w Sali Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy Placu Rady Europy 1. Będzie je też można śledzić na Facebooku Biblioteki Śląskiej.

„Widok stąd” to książka, w której autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o motywy naszego działania. „Jeśli chcemy teoretycznie stanowić o tym, co słuszne, a co niesłuszne”, pisze Chyrowicz, „musimy wyjść poza sferę naszych indywidualnych pragnień i interesów. Funkcją teorii etycznej jest między innymi formułowanie i uzasadnianie obiektywnych i uniwersalnych sądów moralnych. Nie zmienia to faktu, że podejmując działanie, jesteśmy w sytuacji, którą teoria zarazem uwzględnia i nie uwzględnia: uwzględnia, bo nasze działania mieszczą się w ogólnych zasadach formułowanych przez teorię, nie uwzględnia, ponieważ żadna teoria nie odnosi się bezpośrednio do naszych działań, a uogólnione w jej ramach sądy abstrahują od wszystkiego, co stanowi nasz indywidualny »moralny adres«”. Właśnie ów „moralny adres”, ów „widok stąd” – jedyny i niepowtarzalny – jest głównym przedmiotem refleksji filozofki.

Barbara Chyrowicz dała się już wcześniej poznać jako autorka kompetentnych i przystępnie napisanych książek z dziedziny etyki. W 2008 roku ukazała się jej rozprawa „O sytuacjach bez wyjścia w etyce”, za którą autorka otrzymała wspomnianą Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. W 2015 roku Chyrowicz opublikowała kolejną książkę, będącą bardzo ciekawym podsumowaniem współczesnych dyskusji bioetycznych – „Bioetyka. Anatomia sporu”. Obie książki ukazały się nakładem Wydawnictwa Znak, które opublikowało również „Widok stąd”. Książkę można zamówić tutaj.

 

Więcej informacji o działalności Klubów „Tygodnika Powszechnego” można znaleźć tutaj.

 

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.