Wszystkich, którzy chcieliby obejrzeć więcej zdjęć z XI Dni Tischnerowskich, a także wydarzeń towarzyszących, zapraszamy na stronę
www.dni.tischner.pl/galerie oraz www.nagrodatischnera.pl/galeria. W kilku zakładkach znajdują się tam zdjęcia wykonane przez Kamilę Lipowską. Z kolei na stronie www.nagrodatischnera.pl/multimedia znajdują się filmiki poświęcone tegorocznym laureatom Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Wkrótce na naszych stronach pojawi się więcej materiałów, m.in. krótkie reportaże z poszczególnych imprez i nagrania wykładów wygłaszanych w trakcie sesji.