Na naszej stronie znajduje się już szczegółowy program X Dni Tischnerowskich, które odbędą się w Krakowie w dniach 21-24 kwietnia. Program jest bogaty; obok stałych elementów – jak wręczenie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera czy wykład z cyklu Colloquia Tischneriana – znalazły się w nim też nowe przedsięwzięcia: sesja naukowa „Świat i wiara w godzinie przełomu” oraz multimedialny spektakl „Poeci Tischnera”. Przyjadą wybitni myśliciele – ks. Tomáš Halík i Charles Taylor, z którymi można się będzie spotkać zarówno podczas wykładów, jak i w „Jaskini filozofów”. Ciekawie zapowiadają się „Spotkania Filozoficzne Młodych” z udziałem o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego i Karola Tarnowskiego, urozmaicone spektaklem „Na ścieżkach Józka Szkolnego”. Dodatkową atrakcją są wydarzenia towarzyszące Dniom: organizowana wspólnie z Fundacją „Tygodnika Powszechnego” „Lekcja czytania” – podczas której Wojciech Bonowicz będzie rozmawiał z młodzieżą o eseju ks. Tischnera „Chochoł sarmackiej melancholii” – oraz wystawa plakatów Dni Tischnerowskich projektowanych od dziesięciu lat przez Olgierda Chmielewskiego.
Szczegółowe omówienie programu już niebawem, a na razie zachęcamy raz jeszcze: weźcie urlop i wybierzcie się do Krakowa, żeby doładować akumulatory na następne dwanaście miesięcy!