W poniedziałek 2 września poznański Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na spotkanie z teologiem Pawłem Ł. Nowakowskim. Tytuł spotkania: „W drodze do Symboli Wiary – o pierwszych soborach niepodzielonego chrześcijaństwa”.

Paweł Łukasz Nowakowski (ur. 1968 r.) jest filozofem, teologiem, psychologiem i dziennikarzem. Studiował w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (studia te zwieńczył pracą magisterską „Problematyka wolności w antropologii Teilharda de Chardin”), a następnie w Pontificia Universita Gregoriana w Rzymie (gdzie w 2001 r. obronił pracę poświęconą „Etyce solidarności” ks. Józefa Tischnera) oraz w Collegium Civitas w Warszawie (gdzie odbywał studia podyplomowe z filozofii XX wieku). Publikował w miesięczniku „W Drodze”, „Przewodniku Katolickim” oraz magazynie „Naturalnie”, którego redaktorem naczelnym jest od 2006 r. Interesuje się filozofią współczesną; szczególnie bliska jest myśl filozoficzna Józefa Tischnera, filozofia włoska oraz myśl etyczna i teologiczna Marcina Lutra. W 2015 roku ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie SWPS w zakresie „Psychosomatyka i somatopsychologia”. Prowadzi rubrykę filozoficzną w „Informatorze poznańskiej parafii ewangelicko-augsburskiej”. W tejże luterańskiej parafii prowadzi regularne wykłady z cyklu „Dialogi w wierze, czyli… luterańskie spotkania z filozofią i nie tylko”. Mieszka w Lusowie koło Poznania.
Spotkanie z Pawłem Ł. Nowakowskim rozpocznie się o godz. 19 w Hotelu Śródka (ul. Śródka 6).

Na zdjęciu: Drewniany krucyfiks z początku XIII w., najprawdopodobniej kopia rzeźby z w. VIII, ze zbiorów Metropolitan Museum of Art. Zdjęcie zostało udostępnione bezpłatnie przez MMA w domenie publicznej.