W dniach 13-15 marca w Łopusznej odbędą się II Tischnerowskie Dni Skupienia, organizowane przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”. Homilie i konferencje wygłosi ks. Alfred J. Wierzbicki, a wśród gości spotkać można będzie m.in. s. Annę Bałchan, Bogdana de Barbaro i Jarosława Makowskiego.

 

Tematem tegorocznych Dni Skupienia będzie „Człowiek i jego nadzieja”. Do wygłoszenia kazań i prowadzenia konferencji zaproszono filozofa, publicystę i poetę ks. Alfreda J. Wierzbickiego. Zaplanowano też m.in. wykład psychiatry i psychoterapeuty Bogdana de Barbaro ,,Jak żyć w rodzinie i nie zwariować’’ oraz publicysty Jarosława Makowskiego „Gdzie jest polski Kościół?”, a także spotkanie z s. Anną Bałchan, laureatką Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera za działalność na rzecz kobiet usiłujących wyjść z prostytucji. Tytuł spotkania z s. Bałchan brzmi: „U Boga nie ma ludzi na marginesie”. W przeprowadzeniu Dni Skupienia i przygotowaniu do sakramentu pokuty pomagać będą o. Michał Dragan i ks. Przemysław Bukowski.

Dni  rozpoczną się i zakończą mszami z kazaniem odprawionymi w kościele parafialnym w Łopusznej, ale pozostałe spotkania odbywać się będą w Ośrodku „Natanael”. Żeby wziąć w nich udział, trzeba się zapisać u organizatorów i uiścić opłatę. Odpowiednie informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia „Drogami Tischnera. Zapraszamy!