Dzięki pracy tłumaczki Tatiany Pavlinchuk główne filozoficzne dzieło ks. Józefa Tischnera trafiło na Ukrainę.

Książkę „Fiłosofija dramy” opublikowało wydawnictwo „Duch i litera”.

Tłumaczka pracowała nad nim przez kilkanaście miesięcy, starannie konsultując przekład z polskimi znawcami myśli Tischnera.

Filozoficzne prace autora „Filozofii dramatu” nie były do tej pory dostępne w języku ukraińskim. W 2013 r. ukazał się ukraiński przekład książki Wojciecha Bonowicza „Kapelusz na wodzie. Gawędy o ks. Józefie Tischnerze”. W tym samym roku wydawnictwo „Duch i litera” opublikowało też przekład rozmów Tischnera z Adamem Michnikiem i Jackiem Żakowskim. W Internecie można także znaleźć ukraińskie tłumaczenie rozmów o Katechizmie Kościoła Katolickiego, które z Tischnerem prowadził Żakowski, oraz fragmenty „Historii filozofii po góralsku”, które przełożył na huculski Oles Gerasim (tytuł „Istorija fiłosofji po-guculski”).

Ukraińskie wydanie „Filozofii dramatu” można zamówić tutaj.