Nakładem wydawnictwa Pensa MultiMedia ukazał się włoski przekład „Filozofii dramatu” – jednego z głównych filozoficznych dzieł ks. Józefa Tischnera.

Książkę przełożył i przypisy opracował Tadeusz M. Sierotowicz, natomiast autorką redakcji naukowo-językowej jest Aneta E. Adamczyk. Oboje są polskimi filozofami od lat pracującymi we Włoszech. Tadeusz Sierotowicz wykłada m.in. w Istituto Superiore di Scienze Religiose w Bolzano, a Aneta E. Adamczyk prowadzi włoską stronę internetową poświęconą osobie i dziełu Józefa Tischnera. Stronę tę można odwiedzić tutaj.

„Filosofia del dramma” to już ósma książka ks. Tischnera, jaka ukazuje się po włosku. Najwięcej wydań pochodzi z początku lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to we Włoszech bardzo wzrosło zainteresowanie Polską po wyborze na papieża Karola Wojtyły i po podpisaniu porozumień sierpniowych. W 2010 udało się doprowadzić do nowego wydania „Etyki solidarności” – w tomie „Etica della solidarietà e del lavoro” (w wydawnictwie Itaca). Publikacja „Filozofii dramatu” to jednak wydarzenie przełomowe – czytelnik włoski ma wreszcie szansę zapoznać się z najważniejszymi wątkami myśli Tischnera i umiejscowić go w szerszym kontekście filozofii europejskiej. Na okładce włoskiego wydania znalazła się reprodukcja jednego z portretów Tischnera pędzla Mariana Gromady.

Więcej informacji o włoskim wydaniu „Filozofii dramatu” można znaleźć tutaj.

Polskie wydanie jest dostępne tutaj.

Autorką zdjęcia jest Aneta E. Adamczyk.