W ostatnim czasie do księgarń trafiły wznowienia i dodruki kilku książek ks. Józefa Tischnera. Przypominamy o nich po to, żeby nasze Czytelniczki i nasi Czytelnicy sprawdzili, czy na pewno mają je w domowej biblioteczce. Wakacje powoli się kończą, a było źle, gdybyśmy w tych letnich miesiącach nie znaleźli czasu na spotkanie z tekstami samego Tischnera.

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy była publikacja „Rekolekcji paryskich” – homilii, konferencji, pogadanek i dyskusji, które ks. Tischner wygłaszał lub w których uczestniczył w latach 80. i na początku 90., jeżdżąc do stolicy Francji na zaproszenie pracujących tam polskich pallotynów. Książka została bardzo dobrze przyjęta i jej dziesięciotysięczny nakład zapewne rozejdzie się „do spodu”.
Trzeba się też pośpieszyć z zakupem drugiego wydania książki „Myślenie w żywiole piękna” (pierwsze ukazało się w 2004 r.). Znalazły się w niej eseje Tischnera o sztuce, recenzje książkowe i filmowe oraz teksty pisane do programów teatralnych, a także „Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów”, kiedyś pełniący rolę skryptu z wykładów wygłaszanych w seminarium i szkole teatralnej. Książka jest bardzo dobrym wprowadzeniem w styl myślenia Tischnera i główne problemy jego filozofii, a zarazem atrakcyjna dla czytelnika-nieprofesjonalisty, zainteresowanego literaturą, filmem czy teatrem.
Po dłuższej przerwie trafia też do księgarń nowe wydanie zbioru artykułów „W krainie schorowanej wyobraźni”. Wydany po raz pierwszy w 1997 roku i wznowiony pięć lat później tom to jedna z najciekawszych eseistycznych książek ks. Tischnera, poświęcona dylematom polskiej religijności, stosunkowi Kościoła do demokracji i współczesnego świata, problematyce władzy, wolności i wiary. Jej trzecie wydanie zostało poprawione oraz uzupełnione notą bibliograficzną i indeksem. I wreszcie wspomnieć należy o dodruku bardzo popularnej książki ks. Tischnera: zbioru kazań wygłaszanych w kościele sióstr klarysek w Starym Sączu „Wiara ze słuchania”. Tom ten od początku cieszył się sympatią czytelników i rozszedł w nakładzie przewyższającym 20 tysięcy egzemplarzy. Dodruk to efekt zamówień; zainteresowanie Tischnerem w kontekście Starego Sącza utrzymuje się od lat, także dzięki działalności starosądeckich „lokalnych patriotów”, którzy doprowadzili do utworzenia w tym mieście Muzeum im. ks. Józefa Tischnera.
W bieżącej sprzedaży jest wciąż blisko 20 tischnerowskich tytułów. Zachęcamy do zajrzenia na stronę z książkami ks. Tischnera w Wydawnictwie Znak.