„Podstawy życia chrześcijańskiego w ujęciu ks. Józefa Tischnera” – taki tytuł nosi opublikowana niedawno książka Zofii Kępińskiej, doktorantki teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. „Tischner wydał mi się niezmiernie aktualny, w jego refleksji odnalazłam to, co jest bardzo potrzebnym powrotem do źródeł, do pełni sensu”, pisze autorka.

Jej opracowanie to bardzo przystępnie napisany przewodnik po religijnej refleksji Tischnera. Książka składa się z trzech rozdziałów, z których każdy poświęcony jest kolejnej z cnót teologalnych: wierze, nadziei i miłości. „Rozpoczynając jej pisanie, miałam wątpliwości, czy taki podział, w którym wyodrębniona zostanie i omówiona osobno każda cnota, niejako w oderwaniu od pozostałych, nie narazi tekstu na pewną sztuczność”, zaznacza autorka. „Zwłaszcza wówczas, gdy opisywałam cechę przynależąca do każdej z cnót, jak np. wierność. Ostatecznie jednak okazywało się, że taki podział ma sens, a omawianie nawet tej samej cechy, ale w trzech różnych kontekstach, jedynie pomaga w pełniejszym opisaniu zagadnienia. Analizując teksty Tischnera, zauważyłam, że i on sam wyodrębniał jedną z cnót, zatrzymywał się nad nią, poddając szczegółowej analizie, a jednocześnie nie tracąc z pola widzenia pozostałych”.

W książce znajdziemy więc rekapitulację rozważań Tischnera na temat poszczególnych cnót, ale też bardziej szczegółowe zagadnienia, jak np. problem upolitycznienia wiary czy rozmaite patologie nadziei. „To, co szczególnie mnie uderzyło”, pisze Kępińska, „to spojrzenie tak bardzo rożne od tego, jakie można spotkać u współczesnych Tischnerowi, ale też dzisiejszych publicystów katolickich, czy w niektórych mediach funkcjonujących jako katolickie. Tischner lubił prowokować, ale było to prowokowanie do myślenia, tak bardzo dziś potrzebne. Gdy dziś tak wielu osobom wierzącym przychodzi ogromna łatwość publicznego osądzania innych, mówienia z pogardą o inaczej myślących, gdy wielu katolików nie potrafi otworzyć się na dialog, tym samym uniemożliwia często wątpiącym czy niewierzącym odkrycie Dobrej Nowiny, głos Tischnera jest bardzo potrzebny. I, co jest bardzo budujące, znajduje kontynuatorów”.

Zofia Kępińska jest absolwentką Instytutu Wiedzy o Kulturze (obecnie: Instytutu Dialogu Kultury i Religii) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i doktorantką teologii pastoralnej na tej uczelni. Autorka artykułów dotyczących filozofii ks. Józefa Tischnera, a także poruszających tematykę funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Jest administratorką strony „Myśli ks. Józefa Tischnera” na Facebooku. Tam też można znaleźć informację, jak nabyć jej książkę.