Aleksander Bobko i Tadeusz Gadacz – uczniowie ks. Józefa Tischnera – będą gośćmi kolejnego spotkania z cyklu „Sztuka myślenia”, organizowanego przez Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie. Spotkanie zatytułowane „Polska Tischnera” odbędzie się w piątek 12 stycznia, a poprowadzi je Piotr Augustyniak.

Czy Józef Tischner był konsekwentny w myśleniu o Polsce, czy też w latach 90. „zdradził” perspektywę zarysowaną w „Etyce solidarności”? Czy jego myśl może być pomocna w zrozumieniu i przezwyciężeniu dzielącego dziś Polaków radykalnego sporu społeczno-politycznego? Czy Tischner ten spór przewidział i przed nim przestrzegał, a może ostrością swojej publicystyki przyczynił się do jego radykalizacji? Czy jego poparcie dla projektu III RP i krytyka tendencji narodowo-katolickich były wynikiem dobrego rozeznania sytuacji społeczno-kulturowej, czy – jak chcą niektórzy – „uwiedzenia” przez środowiska lewicowo-liberalne? Oto pytania, które postawili sobie organizatorzy spotkania.

Do rozmowy zaprosili uczniów i współpracowników Józefa Tischnera, których łączy fascynacja jego postacią i myślą filozoficzną, dzieli zaś stosunek do aktualnej sytuacji w Polsce. Tadeusz Gadacz jest filozofem i religioznawcą, wykładowcą Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Collegium Civitas, autorem kilku książek, m.in. dwu tomów monumentalnej „Historii filozofii XX wieku”, oraz członkiem partii Nowoczesna. Aleksander Bobko jest filozofem związanym z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim (którego był rektorem), znawcą klasycznej filozofii niemieckiej (autorem m.in. pracy „Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera”), a od 2015 r. sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozmowę poprzedzi performans pt. „Zdradź swojego Tischnera”.

„Sztuka myślenia” to zainicjowany przez reżysera Bartosza Szydłowskiego i filozofa Piotra Augustyniaka „performatywny sojusz teatru i filozofii – sztuki i myślenia – który ma pomóc artystom i widzom wyzwolić wspólny potencjał.
Chcemy razem przezwyciężać bezmyślność, która ideologizuje, zacietrzewia i wpędza w pychę”.

Spotkanie odbędzie się na Scenie Miniatura w piątek 12 stycznia o godz. 19. Bilet na spotkanie można zakupić tutaj.