Charles Taylor to jeden z najwybitniejszych żyjących filozofów. Jego dziełem od wielu lat interesuje się Łukasz Tischner. W najbliższy poniedziałek 29 lutego w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie wygłosi wykład „O myśleniu religijnym Charlesa Taylora”.

Charles Taylor jest m.in. autorem monumentalnych prac „ Źródła podmiotowości” oraz „A Secular Age”. Jest jednym z najwnikliwszych współczesnych myślicieli, zajmującym się m.in. problematyką tożsamości oraz sekularyzacji. Przez Krzysztofa Michalskiego i ks. Józefa Tischnera został zaproszony do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu i był wielokrotnie uczestnikiem słynnych kolokwiów w Castel Gandolfo. Był też dwukrotnie gościem Dni Tischnerowskich.
Poświęcony mu wykład jest częścią cyklu „Poniedziałki z Tischnerem”. Rozpocznie się, jak zwykle, o godz. 18 w siedzibie IMJT (ul. Sławkowska 14, I p.). Wstęp wolny. Zapraszamy!

Zdjęcie Łukasza Tischnera: Archiwum Dni Tischnerowskich.