„Radziłbym ostrożność, jeśli chodzi o ogłaszanie śmierci Kościoła. Mam takie przekonanie, iż chrześcijaństwo – Ewangelię – mamy nie tyle za sobą, ile przed sobą”, pisał ks. Józef Tischner w 1998 roku.

Na kolejne dni Triduum Paschalnego proponujemy do rozważenia krótkie fragmenty tekstów ks. Tischnera zaczerpnięte z książki „To co najważniejsze”. Poniższy fragment pochodzi z artykułu zatytułowanego „Wiara w godzinie przełomu”:

Jesteśmy skazani na napięcia i konflikty. Wiemy jednak, że są konflikty zabójcze i konflikty, które oznaczają rozwój. Z jakimi konfliktami ma dziś do czynienia Kościół? Od czasu do czasu dochodzą do nas głosy obwieszczające „śmierć Kościoła”. Byłoby dziwne, gdyby ich nie było. Nasze czasy kochają ogłaszać śmierć. Friedrich Nietzsche ogłosił „śmierć Boga”, Michel Foucault – „śmierć człowieka”, Francis Fukuyama – „śmierć historii”… Dlaczego nie można obwieścić „śmierci Kościoła”? Radziłbym jednakże ostrożność, jeśli chodzi o ogłaszanie cudzej śmierci. A poza tym… Jakaś śmierć jest wpisana w logikę rozwoju życia religijnego. Chrystus powiedział: „Jeżeli ziarno nie obumrze, nie wyda owocu”. W końcu okazuje się, że umieranie jest jedynie wstępem do zmartwychwstania. (…)

Mam takie przekonanie, iż chrześcijaństwo – Ewangelię – mamy nie tyle za sobą, ile przed sobą. Dotychczasowe dzieje były trudnym poszukiwaniem tożsamości Kościoła  w  s p o r z e  z innymi – z judaizmem, z pogaństwem, z odszczepieńcami od ortodoksji, i tak dalej. Dziś stajemy przed okresem, w którym poszukiwanie i potwierdzanie tożsamości będzie się dokonywać poprzez  o d k r y w a n i e  p o d o b i e ń s t w . Kiedyś Cyprian Norwid napisał, że narody łączą się nie tylko przez to, co je do siebie upodabnia, ale również przez to, co je od siebie różni. To samo dotyczy chrześcijaństwa i Kościoła. Dotąd potwierdzaliśmy różnice, z których wylęgały się przeciwieństwa i krwawe sprzeczności. Nadszedł czas odwrotu. Zabitych już nie wskrzesimy, ale pokochawszy różnice, być może dojrzejemy do głębszego porozumienia.

Zachęcamy do lektury książki „To co najważniejsze”, zbierającej 21 tekstów ks. Józefa Tischnera na XXI wiek. Książkę można zamówić tutaj.

Na zdjęciu: obraz „Opłakiwanie i złożenie do grobu” autorstwa Bartolomea di Tomasso (połowa w. XV) ze zbiorów Metropolitan Museum of Art; fotografia została udostępniona w domenie publicznej.