W poniedziałek 9 stycznia Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na kolejny pokaz materiałów filmowych z archiwum IMJT. Podczas pokazów, które prowadzi Wojciech Bonowicz, można oglądać zarówno profesjonalne nagrania telewizyjne, jak i rejestracje amatorskie. Początek spotkania o godz. 18 w siedzibie Instytutu (ul. Sławkowska 14, I p.).

Prezentacje „Tischner na ekranie” są częścią cyklu „Poniedziałki z Tischnerem”, podczas którego odbywają się dyskusje, wykłady i pogadanki prowadzone przez osoby związane z IMJT lub zaproszonych gości. W styczniu zaplanowano jeszcze dwa inne spotkania. 16 stycznia filozof i tłumacz Steffen Huber (autor m.in. przekładów dzieł Tischnera na język niemiecki) wygłosi wykład „Prawa człowieka w dawnej polskiej tradycji filozoficznej”. Natomiast tydzień później – 23 stycznia – Marek Drwięga, filozof specjalizujący się w badaniu tradycji fenomenologicznej, przedstawi „Nową fenomenologię we Francji”. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 18. Zapraszamy!

Zachęcamy też do wspierania Instytutu Myśli Józefa Tischnera, który w najbliższych latach planuje m.in. poszerzyć i udostępniać w różnej formie swoje zbiory archiwalne, wydać kolejne tomy „Dzieł” Józefa Tischnera, a także zorganizować II Kongres Tischnerowski. Informacje, jak można wesprzeć IMJT, znajdują się na jego stronie internetowej.