„Nasza sprawa jest sprawą sumienia. Cokolwiek mówicie i robicie, jesteście dziś miarą”, mówił ks. Józef Tischner do delegatów I Zjazdu NSZZ „Solidarność” w 1981 r. Unikalne zdjęcia z tego wydarzenia – w tym z homilii i wystąpień ks. Józefa Tischnera – znalazły się w krótkim filmiku przygotowanym przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
0
Film został zamieszczony w Internecie przez ECS 27 czerwca br., w przeddzień 15. rocznicy śmierci ks. Józefa Tischnera. Mamy po raz pierwszy okazję zobaczyć zarejestrowane fragmenty homilii Tischnera wygłoszonej podczas jednej ze zjazdowych mszy. W filmiku znalazły się także materiały zarejestrowane przez ówczesną telewizję – fragment przemówienia Tischnera otwierającego kolejny etap obrad. Blisko trzyminutowy filmik przypomina o roli, jaką Tischner odegrał w okresie formowania się programu „Solidarności”; w swojej homilii zwraca on uwagę przede wszystkim na etyczny wymiar tego ruchu i na odpowiedzialność, jaka w związku z tym spoczywa na jego liderach.

Film można obejrzeć tutaj.