Z okazji ukazania się „Alfabetu Tischnera” Wydawnictwo Znak przygotowało krótkie filmiki poświęcone jego osobie i tej właśnie książce. W pierwszym z nich Wojciech Bonowicz, redaktor „Alfabetu”, opowiada o różnych zaangażowaniach ks. Tischnera i o tym, co je spajało.

Przypomina też pewną anegdotę: oto przy kolacji u Papieża, w której brał udział również Tischner, dyskutowano, dlaczego autor „Etyki solidarności” nie został biskupem krakowskim ani prymasem Polski. W pewnym momencie Papież zwrócił się ponoć do samego Tischnera: „Józiu, a pamiętasz, kto był prymasem Niemiec w czasach Hegla? Ty masz być Heglem”. Hegel był wielkim myślicielem, który starał się zrozumieć ducha nowoczesności. Kim był Tischner? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w filmiku i na kartach „Alfabetu Tischnera”.