Zanim podsumujemy 17. Dni Tischnerowskie, zakończone w sobotę 22 kwietnia, zapraszamy do wysłuchania rozmowy o związkach ks. Józefa Tischnera z Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie. Rozmowa odbyła się 10 kwietnia w Strefie Tischnera w Radiu Kraków, wzięli w niej udział Ewa Kutryś, Bogdan Ciosek i Jacek Orłowski, a poprowadziła ją Jolanta Drużyńska.

Temat wybrany został nieprzypadkowo: w tym roku PWST była głównym organizatorem Dni Tischnerowskich. Ks. Józef Tischner był związany z tą uczelnią od 1981 roku; prowadził wykłady, a potem także seminaria dla studentów Wydziału Reżyserii Dramatu. O tym, jaki wpływ wywierał na słuchaczy i słuchaczki, rozmawiała trójka reżyserów: Ewa Kutryś (w latach w  latach 2008–2016 także rektor PWST), Bogdan Ciosek i Jacek Orłowski, a rozmowę moderowała i opracowała Jolanta Drużyńska.

„Ksiądz Tischner zabezpieczał równowagę między bardzo różnymi osobowościami, jakie u nas pracowały”, mówiła m.in. Ewa Kutryś. Podkreślała dostępność Tischnera dla studentów, a także fakt, że jego wykłady „nieraz zbaczały z kursu po to, żeby zagarnąć ten dramat rzeczywistości otaczającej”.

„Środki wyrazowe Księdza Profesora były bardzo bogate” podkreślał z kolei Bogdan Ciosek. „Mogę je odnieść do tradycji Teatru Rapsodycznego, ale kojarzył mi się również z tradycją polskiego teatru romantycznego i z takim romantycznym rozumieniem pozycji aktora w teatrze. Myślę, że dla niego podstawowa funkcja teatru była funkcją katarktyczną”.

„Dla mnie Tischner był przede wszystkim wielkim pedagogiem, w takim sensie najgłębszym, czyli kimś, kto wskazuje drogę nie tylko intelektualną, ale także moralną, wewnętrzną. Wydaje mi się, że to jest coś absolutnie wyjątkowego. Dzisiaj nie widzę jego następcy”, mówił przejmująco Jacek Orłowski.

Tej niezwykle ciekawej rozmowy, wyemitowanej w programie Jolanty Drużyńskiej „Koło kultury”, można posłuchać tutaj.

Zdjęcie: Marta Walocha/PWST.