Jakby na przedłużeniu dyskusji prowadzonych podczas 17. Dni Tischnerowskich Instytut Myśli Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na wykład Adama Hernasa, poświęcony fenomenologii bliskiego. Wykład odbędzie się w siedzibie IMJT przy ul. Sławkowskiej 14 (I p., sala po lewej stronie). Zapraszamy!

Adam Hernas jest prawnikiem i filozofem zajmującym się szeroko rozumianą filozofią człowieka. Opublikował dwie książki: „Czas i obecność” (2005) oraz „Człowiek poza istnieniem” (2011). Jest członkiem Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

W swoim wykładzie postawi pytanie o to, czym różni się doświadczenie kogoś bliskiego od spotkania z drugim człowiekiem albo od etycznego doświadczenia twarzy innego. Według Hernasa, bliski nie jest kimś spotkanym na drodze, nie jest też poznawany przez twarz w relacji etycznej. Bliski nie przychodzi z daleka jak obcy. Jest on natomiast kimś, kto stale mi towarzyszy i poprzedza mnie w sensie czasowym. Jest ze mną od zawsze. Można powiedzieć, że właściwie nie poznajemy go tak jak poznaje się innych ludzi. Przebywając obok mnie w stałej bliskości jest on po prostu niezauważalny.

Brak dystansu przeszkadza w poznaniu. Być może z tego powodu metoda intencjonalnego poznania właściwa klasycznej fenomenologii nie pozwala uchwycić bliskiego. Wszak opiera się ona na paradygmacie poznania wzrokowego. Żeby poradzić sobie z aporią poznania bliskiego trzeba się raczej odwołać do wzoru poznania dotykowego. Przy czym nie chodzi tu o proste zastąpienie jednego zmysłu innym zmysłem. Dotyk nie jest intencjonalnością analogiczną do intencjonalności spostrzeżenia. Oznacza on przede wszystkim bezpośredni kontakt z bliskim poprzez sensualność pieszczoty. Trywialny gest troski o dziecko albo uniesienie zakochanych otwierają dostęp do fenomenu bliskiego całkiem inaczej niż jego wygląd i sposób prezentowania się, zauważa Hernas.

Wykład odbędzie się 24 kwietnia o godz. 18 w siedzibie IMJT przy ul. Sławkowskiej 14 (I p., sala po lewej stronie).

Autorem zdjęcia jest Adam Walanus.