Tischner: „Wygnany ze świata Chrystus znajduje azyl w chlebie”

„Bóg, który by był wyłącznie Bogiem nadziei, a nie był Bogiem obecności, wtrąciłby człowieka w wieczną ucieczkę od życia. Bóg, który by był tylko Bogiem [...]