Zmarł bp Wacław Świerzawski

W dniach 15-16 października w Zawichoście i Sandomierzu pożegnano bpa Wacława Świerzawskiego – byłego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej, założyciela zgromadzenia sióstr jadwiżanek, biskupa seniora diecezji [...]