W dniach 15-16 października w Zawichoście i Sandomierzu pożegnano bpa Wacława Świerzawskiego – byłego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej, założyciela zgromadzenia sióstr jadwiżanek, biskupa seniora diecezji sandomierskiej. Miał 90 lat.

Wacław Świerzawski urodził się 14 maja 1927 roku w Złoczowie. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. Dnia 11 grudnia 1949 r. święceń kapłańskich udzielił mu metropolita lwowski abp Eugeniusz Baziak; święcenia otrzymał w Kalwarii Zebrzydowskiej, dokąd przeniesiono seminarium lwowskie. Od 1957 r. stale mieszkał i działał w Krakowie – z przerwą na trzyletnie studia w Rzymie, gdzie zrobił doktorat z teologii liturgii. Prowadził m.in. duszpasterstwo akademickie przy kolegiacie św. Anny, a następnie przy kościele św. Marka (którego był rektorem). W latach 1988–1992 sprawował urząd rektora Papieskiej Akademii Teologicznej. Pozostawił po sobie blisko 80 książek, głównie publikacji z dziedziny liturgiki i duchowości.

W Domu Księży Profesorów przy ul. św. Marka sąsiadował z ks. Józefem Tischnerem; wspólnie stali się bohaterami licznych anegdot, będących dowodem różnicy charakterów, a jednocześnie sympatii, jaką nawzajem siebie darzyli.

W 1990 ks. Świerzawski założył Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, zwane popularnie jadwiżankami. Jego celem jest szerzenie duchowości św. Jadwigi i katolickiej formacji ludzi kultury i młodzieży. Był też założycielem dwóch instytutów świeckich i wspólnoty kapłańskiej.

25 marca 1992 r. decyzją papieża Jana Pawła II został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej. Święcenia biskupie otrzymał 28 kwietnia tegoż roku. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa: „Apostolus Iesu Christi” (Apostoł Jezusa Chrystusa). Posługę biskupią sprawował do października 2002 r., kiedy to papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację. Ostatnie lata życia spędził w Zawichoście – w domu modlitwy i nowicjatu sióstr jadwiżanek.

Zmarł 7 października br. Uroczystości żałobne odbyły się w dniach 15 i 16 października w Sandomierzu.

Więcej informacji o bp. Wacławie Świerzawskim można znaleźć tutaj.

Zdjęcie: strona internetowa diecezji sandomierskiej.