Tischner do posłuchania

W internecie dostępne jest nagranie książeczki „Pomoc w rachunku sumienia”, dokonane w 2001 r. przez Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie. Tekst ks. [...]