Tischner: Trzy fragmenty o prawdzie

„Pytanie: »jak naprawdę jest?« to ogromne ryzyko, bo w sztuce można znaleźć pociechę, można znaleźć pociechę w religii; natomiast jeżeli się powie »prawda mimo wszystko«, [...]