Wykłady Tischnera dostępne w sieci

Nagrania sześciu wykładów autora „Filozofii dramatu” udostępni w sieci Instytut Myśli Józefa Tischnera z okazji jego 90. urodzin. W dniach od 12 do 19 marca [...]