Kołakowski pisarz

„Oda do Józefa”, „Pochwała cenzora”, „Notatki Marsjanina z obserwacji programów i ideologii polskich partii” – to tylko przykładowe tytuły utworów literackich, które wyszły spod pióra [...]