Stowarzyszenie SPES: pomóż uratować warsztaty

 2013 r. Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES otrzymało Nagrodę Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Teraz potrzebuje pomocy, żeby uratować warsztaty dla swoich podopiecznych. [...]