Kołakowski: „Śmierć jest jednym z filarów naszego życia”

„Nawet rozmawiać i myśleć o śmierci potrafimy w tym celu, aby ją zamaskować; z czegoś, co jest naszym doświadczeniem, usiłujemy uczynić pojęcie, zobojętniałą ideę”, pisał [...]