Dwie dekady bez Tischnera – i z Tischnerem

„Nie ma go z nami, a jest go jakby więcej”, mówi często Kazimierz Tischner, młodszy brat ks. Józefa. I rzeczywiście: mija dwadzieścia lat od śmierci [...]