O Tischnerze i Janie Pawle II w Poznaniu

Ks. Alfred  Marek Wierzbicki i Wojciech Bonowicz będą w środę 28 listopada gośćmi Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu. Rozmowa, do której ich zaproszono, nosi tytuł [...]