Prof. Władysław Stróżewski kończy 85 lat

8 czerwca wybitny filozof, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, laureat m.in. Nagrody Znaku i Hestii im ks. J. Tischnera, [...]