Tischner o Polsce

„Polskość jest dla jednych przywilejem, dla innych garbem. Nasze dusze żyją w środku takich napięć”, napisał pod koniec życia ks. Józef Tischner. Publikujemy fragment książki [...]