29. Debata Tischnerowska: Historia i prawda

Ludger Hagedorn, Marcin Król, Timothy Snyder oraz Małgorzata Szejnert będą gośćmi debaty organizowanej 5 marca w Warszawie przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet [...]