Nominacje do Nagrody Tischnera: Konstanty Gebert

Mamy zaszczyt przedstawić drugiego nominowanego do tegorocznej Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii I – za pisarstwo, które stanowi kontynuację Tischnerowskiego [...]