Ks. Halík – myśliciel wolności

„Przyparty do muru, czując konieczność odpowiedzenia na surowe w swej prostocie pytanie: »kim jest Tomáš Halík?«, stwierdzam bez wahania: myślicielem wolności”, pisze Miłosz Puczydłowski. Do [...]