Nowa książka o. Wacława Hryniewicza

„Ewangelia jest pewną całością. Nie ma w jej tekście zdań, które nie byłyby powiązane z resztą. Niestety, w praktyce kościelnej niektóre słowa i zdania absolutyzowano, podczas gdy inne spychano w cień. Trzeba na nowo zobaczyć jedne na tle drugich, w ich wzajemnych relacjach”, mówi w nowej, obszernej rozmowie-rzece wybitny teolog, laureat m.in. Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, o. Wacław Hryniewicz OMI.