Abp Ryś na adwent: O symbolice światła

„Ile razy myślę o świetle, tyle razy przypomina mi się tekst Tischnera, w którym objaśniał on znaczenie światła, przywołując obraz góralskiej kuźni”, pisze w rozważaniu [...]