Michael J. Sandel o etyce solidarności

Wybitny amerykański filozof polityki wygłosi wykład w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w środę 30 sierpnia – w przeddzień rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Wykład jest [...]