Nominacje do Nagrody Tischnera: Marcin Napiórkowski

Z radością przedstawiamy pierwszego nominowanego do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii I – za pisarstwo, które stanowi kontynuację Tischnerowskiego „myślenia [...]