Z radością przedstawiamy pierwszego nominowanego do Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w kategorii I – za pisarstwo, które stanowi kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”.

 

 

Nominację otrzymał Marcin Napiórkowski – polski semiotyk kultury, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, za  książkę

Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022), która uczy wrażliwości na dyktat wielkich narracji i zachęca do torowania trzeciej ścieżki między technooptymizmem i technopesymizmem. Jest też pochwałą dialogu, zawiera bowiem postulat (jak Dezyderata), by wysłuchać innych, nawet nieświadomych, gdyż „oni też mają swoją opowieść”. Świat może być lepszy – pisze autor w zakończeniu i po wysłuchaniu jego argumentów trudno nie przyznać mu racji.

 

Marcin Napiórkowski (ur. 1985) – polski semiotyk kultury, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, współpracujący m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”. Zajmuje się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną. Autor takich książek, jak Mitologia współczesna (2013), Władza wyobraźni (2014), Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014 (2016), Turbopatriotyzm (2019) i in. Współautor scenariusza do entuzjastycznie przyjętego musicalu 1989 (koprodukcja Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, 2022).